โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพในงานสัมมนา “เศรษฐกิจ ภาษี และการลงทุน” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอมบี-พรินซิเพิล จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพในงานสัมมนา “เศรษฐกิจ ภาษี และการลงทุน” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอมบี-พรินซิเพิล จำกัด  แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ในงานสัมมนา “เศรษฐกิจ ภาษี และการลงทุน” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอมบี-พรินซิเพิล จำกัด ณ ห้องมณียาบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (8 มี.ค. 59)
โดยมี นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความงามโรงพยาบาลจุฬารัตน์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช นำทีมพนักงานต้อนรับและให้บริการด้านสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900