โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดงานสัปดาห์ วันพยาบาลสากล 9-13 พ.ค. 59 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพกระดูกดูภาวะกระดูกบาง-พรุน ตรวจภาวะโภชนา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดงานสัปดาห์ วันพยาบาลสากล 9-13 พ.ค. 59 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพกระดูกดูภาวะกระดูกบาง-พรุน ตรวจภาวะโภชนา แบ่งปันไปยัง facebook

        เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล(12 พฤษภาคม) ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากลขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 59 เพื่อให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปร่วมระลึกถึง "ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล" และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปใส่ใจปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีแพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพกระดูกดูภาวะกระดูกบาง-พรุน ตรวจภาวะโภชนาและมวลไขมันสะสมในร่างกาย และกิจกรรมสอนการล้างมือผ่านการเต้นโดยทีมพยาบาล ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

     
     
     
     

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900