"กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เชิญตรวจสุขภาพฟรี ณ ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (ขึ้นบรรทัดใหม่)พร้อมรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาลและแพคเกจตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ราคาพิเศษ" - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » "กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เชิญตรวจสุขภาพฟรี ณ ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (ขึ้นบรรทัดใหม่)พร้อมรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาลและแพคเกจตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ราคาพิเศษ" แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900