กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือติดเครื่องยนต์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือติดเครื่องยนต์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แบ่งปันไปยัง facebook

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือติดเครื่องยนต์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปใช้ในช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบเหตุสาธารณภัยหรือผู้อพยพเมื่อเกิดอุทกภัย
ช่วยให้การเข้าถึงและช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยตามบริเวณแม่น้ำลำคลอง ไปจนถึงผู้สัญจรทางเรือ

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900