โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ "หุ่นยนต์ดินสอ" รุ่น มินิดินสอ มาติดตั้งที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อช่วยในด้านการบริการผู้ป่วย - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ "หุ่นยนต์ดินสอ" รุ่น มินิดินสอ มาติดตั้งที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อช่วยในด้านการบริการผู้ป่วย แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
         บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ "หุ่นยนต์ดินสอ" รุ่น มินิดินสอ  มาติดตั้งที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อช่วยในด้านการบริการผู้ป่วย และในอนาคตอันใกล้นี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จะมีการนำหุ่นยนต์ดินสอติดตั้งไว้ในห้องพักของผู้ป่วย เพื่อคอยเฝ้าดูความปลอดภัยผ่านกล้องสามมิติอัจฉริยะ สามารถแจ้งเตือนและเรียกแพทย์ฉุกเฉินผ่านหน้าจอสัมผัส ตลอดจนการเก็บประวัติสุขภาพเพื่อรายงานข้อมูลให้แก่แพทย์เจ้าของไข้ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมสิ่งบันเทิงต่างๆ ผ่านหุ่นยนต์ตัวนี้มากมาย เช่น การดูวิดีโอ เล่นเกม และ อินเตอร์เน็ต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมแล้วในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วยดูแลผู้ป่วย ภายใต้มาตรฐานการบริการระดับสากล

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900