กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จัดงานอบรม CPR โครงการ 10,000 Heart Heroes For Safe Life อย่างต่อเนื่อง ค้นหาฮีโร่จำนวน 10,000 คน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจเฉียบพลัน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จัดงานอบรม CPR โครงการ 10,000 Heart Heroes For Safe Life อย่างต่อเนื่อง ค้นหาฮีโร่จำนวน 10,000 คน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจเฉียบพลัน แบ่งปันไปยัง facebook

       กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จัดงานอบรม CPR โครงการ 10,000 Heart Heroes For Safe Life อย่างต่อเนื่อง
ค้นหาฮีโร่จำนวน 10,000 คน
เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจเฉียบพลัน โดยการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากมาย อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงเข้ารับการอบรม เป็น 1 ในฮีโร่ จำนวน 10,000 คน ซึ่งจะได้รับความรู้พื้นฐานทั้งทฤษฏีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและการไหลเวียนโลหิตกลับสู่สภาพเดิมก่อนนำส่งโรงพยาบาล

   
   

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900