โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ภายใต้โครงการ “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชน” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเด็กเล็กที่อาศัยในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล ท้องที่ อบต.บางพลีใหญ่, อบต.บางปลา และ อบต.บางโฉลง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ภายใต้โครงการ “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชน” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเด็กเล็กที่อาศัยในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล ท้องที่ อบต.บางพลีใหญ่, อบต.บางปลา และ อบต.บางโฉลง แบ่งปันไปยัง facebook

“กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชน”
      โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ภายใต้โครงการ “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ส่งต่อสุขภาพดีสู่ชุมชน” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเด็กเล็กที่อาศัยในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล ท้องที่ อบต.บางพลีใหญ่, อบต.บางปลา และอบต.บางโฉลง โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เพื่อตรวจรักษาโรคและจ่ายยาเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

   
   
   
   
   

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900