โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิประกันสุขภาพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเทพารักษ์ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิประกันสุขภาพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเทพารักษ์ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง แบ่งปันไปยัง facebook

   โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิประกันสุขภาพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเทพารักษ์  
   
ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง  พร้อมเกมส์ส่งเสริมสุขภาพแจกของรางวัลมากมาย โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900