โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมด้วย จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม และ จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท สุรพลฟู้ด จำกัด (มหาชน) พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมด้วย จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม และ จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท สุรพลฟู้ด จำกัด (มหาชน) พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมด้วย จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม และ จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม
ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท สุรพลฟู้ด จำกัด (มหาชน) ถนนเทพารักษ์ พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย   

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900