ประกาศ เรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ สำหรับคนไข้ที่มีประวัติเอกซเรย์ 10 ปี คือ ก่อนปี 2550 ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ประกาศ เรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ สำหรับคนไข้ที่มีประวัติเอกซเรย์ 10 ปี คือ ก่อนปี 2550 ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook


ประกาศ
เรื่องการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
----------
    เนื่องจากทางแผนก Imaging มีการเก็บประวัติเอกซเรย์เป็นแผ่นฟิล์ม สำหรับคนไข้ที่มีประวัติเอกซเรย์ 10 ปี
   คือ ก่อนปี 2550 ซึ่ง ฟิล์มดังกล่าวเอกซเรย์ไม่ได้ประกอบการรักษาแล้ว ผู้ป่วยสามารถขอรับคืนได้ด้วยตัวเอง

หมายเหตุ: ทางแผนก Imaging จึงขอทำลายซองฟิล์มดังกล่าว ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900