โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมกด Like & Share Facebook ของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมกด Like & Share Facebook ของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมกด Like & Share Facebook ของโรงพยาบาล
ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900