โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมสาขาบางพลี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริษัท ลัคกี้สตาร์ไฮดรอลิค ซึ่งภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และงานบรรยายวิชาการให้ความรู้เรื่อง โรคฮิตของวัยทำงาน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมสาขาบางพลี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริษัท ลัคกี้สตาร์ไฮดรอลิค ซึ่งภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และงานบรรยายวิชาการให้ความรู้เรื่อง โรคฮิตของวัยทำงาน แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมสาขาบางพลี
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริษัท ลัคกี้สตาร์ไฮดรอลิค
ซึ่งภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และงานบรรยายวิชาการให้ความรู้เรื่อง โรคฮิตของวัยทำงาน

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900