ตรวจเช็คสภาพรถ, เคารพกฎจราจร และขับรถไม่ประมาท ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ ***เบอร์โทรฉุกเฉิน*** - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ตรวจเช็คสภาพรถ, เคารพกฎจราจร และขับรถไม่ประมาท ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ ***เบอร์โทรฉุกเฉิน*** แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900