โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสืบสานเทศกาลวันสงกรานต์ ที่บริษัทมิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสนุกสนานไปมอบให้พนักงานบริษัทฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสืบสานเทศกาลวันสงกรานต์ ที่บริษัทมิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสนุกสนานไปมอบให้พนักงานบริษัทฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสืบสานเทศกาลวันสงกรานต์ ที่บริษัทมิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นำทีมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสนุกสนานไปมอบให้พนักงานบริษัทฯ
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900