โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดย คุณรักษพร ธีรอนุปัญ ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคหัวใจขาดเลือด...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย นายแพทย์ สันติชัย กาลเนาวกุล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้กับสมาชิก Monday Club บริษัท เอไอเอ สาขานำทอง โดยมี คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง นำทอง 273 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดย คุณรักษพร ธีรอนุปัญ ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคหัวใจขาดเลือด...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย นายแพทย์ สันติชัย กาลเนาวกุล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้กับสมาชิก Monday Club บริษัท เอไอเอ สาขานำทอง โดยมี คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง นำทอง 273 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แบ่งปันไปยัง facebook

           โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดย คุณรักษพร ธีรอนุปัญ ผู้จัดการแผนกการตลาด  ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคหัวใจขาดเลือด...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย นายแพทย์ สันติชัย กาลเนาวกุล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ให้กับสมาชิก Monday Club บริษัท เอไอเอ สาขานำทอง โดยมี คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง นำทอง 273 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900