“ทีม Mobile CCU โรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมดูแลผู้แข่งขันวิ่งมาราธอน Mega Relay" ทีม Mobile CCU โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมออกหน่วยดูแลความปลอดภัย ผู้แข่งขันกิจกรรมวิ่งมาราธอน Mega Relay ตลอดเส้นทางวิ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » “ทีม Mobile CCU โรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมดูแลผู้แข่งขันวิ่งมาราธอน Mega Relay" ทีม Mobile CCU โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมออกหน่วยดูแลความปลอดภัย ผู้แข่งขันกิจกรรมวิ่งมาราธอน Mega Relay ตลอดเส้นทางวิ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แบ่งปันไปยัง facebook

“ทีม Mobile CCU  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมดูแลผู้แข่งขันวิ่งมาราธอน Mega Relay"
ทีม Mobile CCU  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ร่วมออกหน่วยดูแลความปลอดภัย ผู้แข่งขันกิจกรรมวิ่งมาราธอน Mega Relay ตลอดเส้นทางวิ่ง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ศูนย์หัวใจครบวงจร รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มาตรฐานสากล JCI พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900