“โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ออกหน่วยส่งสุขภาพดีสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ " วันที่ 26 พ.ย. 60 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ ในการประชุมประจำปี หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ ภายในงานพบกัน การตรวจวัดความดันโลหิต การวัดไขมันสะสมใต้ผิวหนัง และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » “โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ออกหน่วยส่งสุขภาพดีสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ " วันที่ 26 พ.ย. 60 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ ในการประชุมประจำปี หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ ภายในงานพบกัน การตรวจวัดความดันโลหิต การวัดไขมันสะสมใต้ผิวหนัง และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น แบ่งปันไปยัง facebook

" โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ออกหน่วยส่งสุขภาพดีสู่ชุมชน ณ หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ "
วันที่ 26 พ.ย. 60 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ ในการประชุมประจำปี หมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ ภายในงานพบกัน
การตรวจวัดความดันโลหิต การวัดไขมันสะสมใต้ผิวหนัง และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น

 

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900