กิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2017 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมออกบูทให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ณ ชั้น 1 ตึก B โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » กิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2017 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมออกบูทให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ณ ชั้น 1 ตึก B โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา แบ่งปันไปยัง facebook

กิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2017
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมออกบูทให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day
ณ ชั้น 1 ตึก B โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาสอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900