โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "เตรียมหัวใจ ให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งพนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาว ภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ และกิจกรรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย จากทีมพยาบาล - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "เตรียมหัวใจ ให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งพนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาว ภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ และกิจกรรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย จากทีมพยาบาล แบ่งปันไปยัง facebook

           โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  "เตรียมหัวใจ ให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งพนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดยาว ภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ และกิจกรรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย จากทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900