วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันครอบครัว" เพื่อให้มีการฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม และยังเป็นช่วงที่คนไทย ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันครอบครัว" เพื่อให้มีการฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม และยังเป็นช่วงที่คนไทย ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900