ศูนย์มะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดเสวนาเรื่อง “อยู่กับมะเร็งให้มีความสุข” เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบัน แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งและผู้ที่สนใจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » ศูนย์มะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดเสวนาเรื่อง “อยู่กับมะเร็งให้มีความสุข” เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบัน แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งและผู้ที่สนใจ แบ่งปันไปยัง facebook


สามารถสำรองที่นั่ง online เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ "อยู่กับมะเร็ง ให้มีความสุข "


ศูนย์มะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดเสวนาเรื่อง “อยู่กับมะเร็งให้มีความสุข” เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและแนวทางรักษาในปัจจุบัน แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งและผู้ที่สนใจ ภายในงาน พบกับ

- เสวนาสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งและแนวทางการรักษามะเร็งยุค 4.0 โดย นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์ แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา และ นพ.ชนภัทร วังกังวาน แพทย์รังสีวิทยา
- กิจกรรมคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี (สำหรับ 100 ท่านแรกที่ร่วมงาน)
- บูทแพคเกจคัดกรองมะเร็งในราคาพิเศษ

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมกานดา ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม...ฟรี
โทร. 0-20332900 ต่อ 5076 (การตลาด)

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900