พิธีลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ข่าวสารและกิจกรรม » พิธีลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง แบ่งปันไปยัง facebook

     นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นประธานเปิดงานและลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง รุ่น Synergy มูลค่า 150 ล้าน กับบริษัท พรีเมียร์ บิลลิเนส อินเตอร์ จำกัด สำหรับเครื่องฉายรังสี รุ่น Synergy สามารถผลิตพลังงานรังสีโฟตอนพลังงานสูงไปยังกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งตำแหน่งที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถกำหนดปริมาณรังสีให้เหมาะสมกับความหนาบางของเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นับว่าทางโรงพยาบาลฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาในการฉายรังสีและผลกระทบที่เกิดกับอวัยวะข้างเคียงของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900