โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
หน้า
1
2
สิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากับ Chularat Member

สิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากับ Chularat Member

บัตร member card บัตรสมาชิกที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษ
  ระหว่างวันที่  8 ก.พ.62 - 30 ธ.ค.62
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562


  ระหว่างวันที่  5 ก.พ.62 - 30 ธ.ค.62
โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรคหัวใจ

โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรคหัวใจ


  ระหว่างวันที่  5 ก.พ.62 - 30 ธ.ค.62
โปรแกรมตรวจสุขภาพ วัยทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ วัยทอง


  ระหว่างวันที่  5 ก.พ.62 - 30 ธ.ค.62
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง


  ระหว่างวันที่  5 ก.พ.62 - 30 ธ.ค.62
Word Cancer Day 2019 แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง

Word Cancer Day 2019 แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง

มะเร็ง รู้เร็ว ป้องกันได้
  ระหว่างวันที่  1 ก.พ.62 - 28 ก.พ.62
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 9 รายการ