โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพตา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» Promotion and Package » โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพตา แบ่งปันไปยัง facebook

    การตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ จะช่วยให้สามารถค้นหาโรคทางตาที่พบได้บ่อยได้ในระยะเริ่มต้น เพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที และสามารถป้องกันการสูญเสียการมองเห็นในอนาคตได้

โปรแกรม 

เลือก

ตรวจคัดกรองโรคตาอย่างละเอียด

ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา/ต้อกระจก

ตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อเนื้อ