โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้บริการผู้ประกันตน "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป - Chularat 3 International Hospital

 Home
» Promotion and Package » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ให้บริการผู้ประกันตน "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แบ่งปันไปยัง facebook

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900