โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร แบ่งปันไปยัง facebook

ตรวจเช็กความพร้อมของร่างกาย เตรียมพร้อมสำหรับวางแผนสร้างครอบครัวและการมีบุตร เพื่อจะได้วางแผนการรักษาหรือหาทางป้องกันกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

อัตราดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

โปรแกรม 

เลือก

โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน

โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน PREMIUM