โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด แบ่งปันไปยัง facebook

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ที่จะช่วยบ่งบอกได้ว่าร่างกายหลังได้รับวัคซีนแล้ว ยังปกติไหม หรือมีสิ่งไหนที่ควรเฝ้าระวัง

อัตราดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

โปรแกรม 

เลือก

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด