โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด แบ่งปันไปยัง facebook

    เนื่องจากร่างกายแต่ละคนมีการฟื้นฟูได้ไม่เท่ากัน บางรายที่รักษาหายแล้ว ยังมีอาการหลงเหลือต่อเนื่องเป็นเวลานาน การตรวจสุขภาพจึงทำให้สามารถบ่งบอกได้ เพื่อการดูแลตนเองที่ถูกต้อง

โปรแกรม 

เลือก

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด A  

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด B