โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02-0332900 ต่อ ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900