# ช็อปด่วน!! 10 ท่านแรกเท่านั้น!! ตรวจหัวใจครบทุกมิติ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » # ช็อปด่วน!! 10 ท่านแรกเท่านั้น!! ตรวจหัวใจครบทุกมิติ แบ่งปันไปยัง facebook

# ช็อปด่วน!! 10 ท่านแรกเท่านั้น!!

หอบ-เหนื่อยง่าย อย่าปล่อยให้เจ็บใจ ตรวจหัวใจครบทุกมิติ ราคาพิเศษสุดๆ 3,500 บาท จากราคาปกติ 8,500 บาท ตรวจวันนี้ มั่นใจได้วันนี้ 

* เฉพาะซื้อผ่านทางช่องทาง Online เท่านั้น

   ระหว่างวันที่ 15 -30 กันยายน 2563    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0953716796

โปรแกรม เลือก

ตรวจหัวใจครบทุกมิติ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (EHCO) + ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) รับเพิ่ม การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง (ABI : Ankle Brachial Index) และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG : Electrocardiogram) ราคาพิเศษ 3500 บาท จากปกติ 8,300.-

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (EHCO) พร้อมรับสิทธิตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ราคาพิเศษ 1,500.-จากปกติ 3,000.-

ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) พร้อมรับสิทธิตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ราคาพิเศษ 2,000.- จากปกติ 3,500.-

EST Echo EKG ตรวจสุขภาพหัวใจแบบไหน? เหมาะกับคุณ

 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นอย่างไร

ใช้การคัดกรองความผิดปกติหัวใจเบื้องต้น การตรวจนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้ารับการตรวจและค่าใช้จ่ายไม่สูง ขณะตรวจผู้เข้ารับการตรวจจะอยู่ในท่านอนหงายบนเตียงที่จัดเตรียมไว้ เจ้าหน้าที่จะนำขั้วไฟฟ้ามาติดตามตำแหน่งต่างๆ เช่น ที่ข้อมือเท้า และหน้าอก หลังจากนั้นเครื่องจะประมวลผลเป็นกราฟคลื่นหัวใจ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเจ้าหน้าที่จะนำขั้วไฟฟ้า

ออกโดยเวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ 5 -10 นาที

 

ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

- อัตราการเต้นของหัวใจ

- จังหวะการเต้นของหัวใจ

- การนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น หัวใจเต้นก่อนจังหวะ

- เคยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

- อาจจะพบลักษณะคลื่นหัวใจที่แสดงถึงเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบตัน

- กล้ามเนื้อหัวใจหนา กล้ามเนื้อหัวใจโต ห้องหัวใจโตข้อจำกัดของการตรวจ

-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ ขณะทำการตรวจเท่านั้น

  ดังนั้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นบางชนิดที่เป็นแค่บางช่วงเวลาการตรวจชนิดนี้อาจจะไม่สามารถตรวจพบได้

- ผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบตันความผิดปกติของหัวใจอื่นๆ อาจจะพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นปกติได้

   เมื่อพบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของหัวใจจริง จนกว่าจะได้รับการตรวจทางหัวใจชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมโดยชนิดการตรวจเพิ่มเติมที่แพทย์ส่งตรวจนั้นขึ้นกับความผิดปกติที่ตรวจพบได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram : ECHO) เป็นอย่างไร

  เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาแปรเป็นสัญญาณภาพ ทำให้เห็นเป็นภาพการทำงานของหัวใจ

 

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่มีอาการหายใจลำบาก มีอาการแน่นหน้าอก หรือเจ็บหน้าอก
 • ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น
 • ผู้ที่มีอาการ หอบ เหนื่อย บวม ซึ่งสงสัยว่าอาจเกิดจากโรคหัวใจ

 

ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

- ข้อมูลด้านกายภาพของหัวใจ ผนังหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ

- ข้อมูลด้านการทำงานของหัวใจ เช่น การบีบตัว การคลายตัวของหัวใจ ความเร็วและแรงดันที่จุดต่าง ๆ ของหัวใจโดยโรคที่ สามารถตรวจพบได้จากการตรวจด้วยเครื่องมือนี้เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ ทั้งชนิดรั่วและตีบ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจเป็นต้น

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจและการดูแลหลังการตรวจ

- ไม่ต้องงดน้ำและอาหารมาก่อนการตรวจ

- ผู้รับการตรวจควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถถอดหรือเปิดบริเวณหน้าอกได้ง่ายเพื่อความสะดวก

-การตรวจใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test)  เป็นอย่างไร

    หลังจากที่ซักประวัติของผู้เข้ารับการทดสอบ โดยเน้นที่อาการปัจจุบัน และประวัติคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้ว แพทย์จะให้ผู้ป่วยวิ่งบนสายพานโดยติดเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มความเร็ว และความชันของสายพานขึ้น ในระหว่างที่ให้ผู้ป่วยออกกำลังกายอยู่นั้นจะมีการวัดความดันเป็นระยะๆ หากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือผิดปกติ จะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง

 

ใครควรตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test)  บ้าง?

 • ผู้สูบบุหรี่จัด
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
 • ผู้ทีมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (Exercise Stress Test) 

 • งดน้ำอาหาร งดสูบบุหรี่ 2 ชม.ก่อนการทดสอบ
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย หรือรองเท้าที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย
 • ควรงดยากลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้า เพราะส่งผลต่อการตรวจ EST

ผลการตรวจบอกอะไร

ผลการทดสอบเป็น บวก หมายถึง น่าจะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ ควรได้รับการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม เช่น การทำบอลลูนขยายหลอดเลือด การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ผลการทดสอบเป็น ลบ แสดงว่า น่าจะไม่มีหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหลอดเลือดหัวใจตีบแต่ไม่รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป

ผลการทดสอบไม่ชัดเจน แพทย์อาจพิจารณาส่งไปตรวจเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจโดยวิธีคอมพิวเตอร์ (CTA Coronary Artery)

 

โปรโมชั่นนี้เริ่ม 16 -30 กันยายน 2563

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. – 31 ตุลาคม 2563

ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง

ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เท่านั้น

สอบถามข้อมูลและนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

โทร. 020332900 ต่อ 3349 หรือ โทร. 095-3716796