แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็ก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็ก แบ่งปันไปยัง facebook

ภาวะซีด รีบรักษาก่อนกระทบพัฒนาการเด็ก ตรวจก่อน รู้ก่อน!! กับแพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะซีด 700 บาท 

โปรแกรม เลือก

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็

ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

 "กลุ่มเสี่ยงภาวะซีด"

1.ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อย หรือคลอดก่อนกำหนด

2.ทารกที่มารดามีประวัติ ดังต่อไปนี้

  • มีภาวะซีดระหว่างตั้งครรภ์
  • เป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี
  • ตั้งครรภ์หลายครั้ง

3.เจริญเติบโตช้า น้ำหนักตกเกณฑ์ 

4.ได้รับอาหารไม่เพียงพอ ไม่ครบ 5 หมู่ เช่น

  • ดื่มนมผสม สูตรที่ไม่มีธาตุเหล็กผสม
  • เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ที่ดื่มนมแม่อย่างเดียว โดยไม่ได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กเพียงพอ
  • มีนิสัยบริโภคที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ไม่ชอบกินผัก ไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นต้น


สามารถใช้บริการได้ถึง 30 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อ และ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร. 020332900 ต่อ 1146