วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV แบ่งปันไปยัง facebook

"มะเร็งปากมดลูก" โรคร้ายที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

วัคซีน HPV  คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV  ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถได้ฉีดทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ในกรณีผู้ชายนั้นจุดประสงค์เพื่อ ป้องกันมะเร็งทวารหนัก หูดที่อวัยวะเพศ และป้องกันการเป็นพาหะไวรัส HPV ต่อสตรี

โปรแกรม  เลือก

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม