โปรแกรมคัดกรอง "ข้อเข่าเสื่อม" - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมคัดกรอง "ข้อเข่าเสื่อม" แบ่งปันไปยัง facebook

เมื่อรู้สึกข้อเข่าฝืด กดเจ็บ ขยับยากที่เป็นอยู่ ในอาการ "ข้อเข่า" เสื่อมหรือไม่ ตรวจคัดกรองได้ เพียง 1,500 บาท

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 
โปรแกรม  เลือก

โปรโมชั่น ข้อเข่าเสื่อม