โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพปอด ระบบทางเดินหายใจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพปอด ระบบทางเดินหายใจ แบ่งปันไปยัง facebook

ตรวจปอด ก่อนเสี่ยง! ราคา 1,150 บาท พิเศษ! รับทันที บัตรสมาชิก Health Plus ส่วนลดรักษาพยาบาล 10% สำหรับ

อัตราดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

โปรแกรม 

เลือก

โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพปอด