วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แบ่งปันไปยัง facebook

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฉีดได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เข็มละ 700 บาท หรือจะเหมาจ่าย 3 เข็ม ในราคาพิเศษ 1,950 บาท

อัตราดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

โปรแกรม 

เลือก

 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 เข็ม 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม