วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ แบ่งปันไปยัง facebook

 วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ !! วัคซีนที่องค์กรอนามัยโลกแนะนำ ระหว่างรอวัคซีนโควิด-19 เข็มละ 2,900 บาท

หมายเหตุ : 

- เว้นระยะห่างการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์  

- วัคซีนป้องกันปอดอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถรับพร้อมกันได้ (ฉีดได้คนละข้างแขน)

โปรแกรม 

เลือก

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์  1 เข็ม 

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์  1 เข็ม+ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม