โปรแกรมผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าผ่านกล้อง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าผ่านกล้อง แบ่งปันไปยัง facebook

 ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าผ่านกล้อง แบบเหมาจ่าย ( 1 ข้าง)  "แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว" เหมาะสำหรับการรักษากรณีที่มีอาการเจ็บปวดภายในข้อ ข้อหลวม เอ็นฉีกขาด หรือการเคลื่อนไหวข้อต่อที่ผิดปกติ

 หมายเหตุ: 

   - อัตราดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

   - ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีรักษาภาวะแทรกซ้อน และโรคประจำตัวขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

   - กรณีเอ็นไขว้หลังขาด มีค่าอุปกรณืเพิ่มเติม 10,000 บาท

โปรแกรม 

เลือก

ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้อง (เหมาจ่าย)