โปรแกรมตรวจ MRI เฉพาะส่วน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » โปรแกรมตรวจ MRI เฉพาะส่วน แบ่งปันไปยัง facebook

หาจุดปวดให้ตรงจุดด้วย MRI แม่นยำไม่ต้องรอแพทย์สั่ง

- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง

โปรแกรม 

เลือก

 โปรแกรมตรวจ MRI เฉพาะส่วน