แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรโมชั่นและแพ็คเกจ » แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ แบ่งปันไปยัง facebook

"ต้อเนื้อ" ภัยร้ายดวงตา  ผ่าตัดลอกได้เพียง ข้างละ 9,500 บาท

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้รับบริการสัญชาติไทยเท่านั้น
2. รวมค่าแพแทย์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณืในห้องผ่าตัด และยาหยอดตาก่อนผ่าตัดแล้ว
3. รวมยากลับบ้านตามรายการที่กำหนด
4. ไม่รวมค่าตัดไหม
5. ไม่รวมค่าเยื่อหุ้มรก กรณีต้องใช้
6. ไม่รวมกรณีต้อเนื้อ 2 หัว
7. ไม่รวมการตรวจวินิจฉัย เพื่อประเมินก่อนผ่าตัด
8. สงวนสิทธิ์เฉพาะเงินสดเท่านั้น

โปรแกรม 

เลือก

แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ