เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
หน้า
1
2
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for Kidney Stones (เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for Kidney Stones (เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

ESWL เป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่มีการนำคลื่นเสียงความถี่สูง (Supersonic speed) กระแทกก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ แล้วขับออกจากร่างกายโดยระบบทางเดินของปัสสาวะ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าการผ่าตัด ไม่มีอาการแทรกซ้อนไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
Digital C-Arm (เครื่องตรวจเอกซเรย์ขณะทำหัตถการในห้องผ่าตัด)

Digital C-Arm (เครื่องตรวจเอกซเรย์ขณะทำหัตถการในห้องผ่าตัด)

Digital C-Arm เป็นการใช้เครื่องเอกซเรย์ Digital เพื่อช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดดูตำแหน่งของอวัยวะที่ต้องการและบันทึกภาพขณะทำหัตถการ แบบ Real time
Upper Gastrointestinal Endoscopy (เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น)

Upper Gastrointestinal Endoscopy (เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น)

เนื่องจากการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำเป็นต้องให้ภายในกระเพาะอาหารปราศจากเศษอาหารใด ๆ จึงจะมองเห็นได้ชัด นอกจากนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสำลักอาหาร และน้ำเข้าไปในหลอดลม ขณะที่กลืนกล้องลงสู่ลำคอ ระหว่างการส่องกล้อง
Echocardiography (การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

Echocardiography (การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพสูง ทำงานโดยอาศัยหลัก การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งส่งออก มาจาก ผลึกแร่ชนิดพิเศษ และเมื่อรับสัญญานคลื่นเสียงที่ส่งออกไป นำมาแปรสัญญาน เป็นภาพขึ้น จะทำให้สามารถเห็นการทำงาน ของหัวใจ
Ultrasound (เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

Ultrasound (เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เกินระดับที่หูของคนเราจะได้ยิน เป็นคลื่นเสียงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น ตับ ,ตับอ่อน,ม้าม,ถุงน้ำดี,ไต,ท่อไต,กระเพาะปัสสาวะ,ต่อมลูกหมาก,มดลูก และทารกในครรภ์
Bone Densitometry (เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก)

Bone Densitometry (เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก)

เป็นการตรวจเพื่อหาค่าของความหนาแน่นของกระดูกตามส่วนต่างๆ เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก ข้อมือ และกระดูกทั้งตัว ว่ามีภาวะกระดูกพรุนมากน้อยเพียงใด และเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับความหนาแน่นของกระดูก
Digital Mammogram (เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล)

Digital Mammogram (เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล)

การตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นวิธีในการตรวจพบความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)

Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)

เป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพ ภาพที่ได้จะยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อนำข้อมูลทางรังสีนี้มาใช้ดูเฉพาะส่วน ขยายภาพ หรือปรับความทึบของภาพเพื่อศึกษาระดับความทึบต่าง ๆ
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ