เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI - Chularat 3 International Hospital

 Home
» Medical Technology and examination procedures » เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI  แบ่งปันไปยัง facebook

    การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก หรือ การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า MRI (ย่อมาจาก Magnetic resonance imaging, MRI) ซึ่งเครื่อง MRI  คือเทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในรังสีวิทยาเพื่อการตรวจทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่างๆ โดยเครื่องตรวจที่ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุความเข้มสูงในการสร้างภาพเหมือนจริงของอวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะสมอง หัวใจ กระดูก-กล้ามเนื้อและส่วนที่เป็นมะเร็ง ด้วยคอมพิวเตอร์รายละเอียดและความคมชัดสูง เป็นภาพตามระนาบได้ทั้งแนวขวาง แนวยาวและแนวเฉียงเป็น 3 มิติ ภาพที่ได้จึงจะชัดเจนกว่า การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan  ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในร่างกายได้อย่างแม่นยำ การตรวจทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆแก่ร่างกายและไม่มีอันตรายจากรังสีตกค้าง ที่มา ความผิดปกติของร่างกายที่เครื่อง MRI สามารถตรวจเจอได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง เส้นเลือดหัวใจตีบ ภาวะหัวใจขาดเลือดและเนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติที่เห็นได้รอบ ตัวอย่างอาการปวดศีรษะ

ความจำเป็นของการตรวจโดยใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอ MRI Magnetic Resonance Imaging
   1. MRI สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ
ได้ชัดเจน สามารถทำการตรวจได้ในทุกๆระนาบ
   2. ใช้ได้ดีกับเนื้อเยื่อ (soft tissues) โดยเฉพาะสมอง เส้นประสาทและไขสันหลัง
   3. ใช้ได้ดีกับ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นยึดกระดูกและกล้ามเนื้อ
   4. ตรวจเส้นเลือดได้โดย ไม่ต้องใช้สารทึบรังสี และการสวนสายยางเพื่อฉีดสี ซึ่งมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะมีความปลอดภัยสูงและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ยังสะดวกสบายกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆทั้งก่อนและหลังการตรวจ คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จ
   5. ไม่ใช้รังสี

ระบบ หรือ อวัยวะควรได้รับการตรวจ ด้วย MRI 
   1.
MRI of Nervous System ได้แก่ สมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทมองเห็นรอยโรคได้อย่างชัดเจน เช่น ภาวะสมองขาดเลือดโดยเฉพาะในช่วงแรก ความผิดปกติบริเวณก้านสมอง โรคเนื้องอกของสมองและโรคลมชัก   
   2.MRI  of Musculoskeleton System  ได้แก่ กระดูกสันหลังและระบบกล้ามเนื้อและข้อ การวินิจฉัยรอยโรค เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นบริเวณข้อต่างๆ
   3.MRI of Blood Vessels  ได้แก่ หลอดเลือดของอวัยวะต่างๆ (Magnetic Resonance Angiography, MRA) เช่น ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองหรือการตีบตันของหลอดเลือดไต โดยไม่ต้องเจาะใส่สายสวนเพื่อฉีดสี มีความปลอดภัยสูงสะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆทั้งก่อนและหลังการตรวจ สามารถกลับบ้านได้ทันที  
   4.MRI of Abdomen สามารถตรวจช่องท้อง ท่อทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี (Magnetic Resonance Cholangiopancreatography, MRCP) ได้แก่ นิ่วในทางเดินน้ำดี เนื้องอก หรือมะเร็งในท่อน้ำดีและบริเวณโดยรอบซึ่งทำให้เกิดการอุดตัน ตลอดจนสามารถแยกแยะเนื้องอกในช่องท้องได้ภาพที่ชัดเจนและเหมาะสำหรับการตรวจหาโรค เช่น นิ่วในทางเดินน้ำดี เนื้องอกหรือมะเร็งในท่อน้ำดีและบริเวณโดยรอบซึ่งทำให้เกิดการอุดตัน ตลอดจนสามารถแยกแยะเนื้องอกในช่องท้องได้ดี

ข้อพึงระวังก่อนเข้ารับการตรวจ MRI 
   1. หลีกเลี่ยงในผู้ที่กลัวที่จะอยู่ในที่แคบๆ
ไม่สามารถนอนในอุโมงค์ตรวจได้ (claustrophobic) เพราะ MRI มีลักษณะเป็นโพรง 
   2. หลีกเลี่ยงในรายที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น คลิปอุดหลอดเลือดในโรคเส้นเลือดโป่งพอง (Aneurism Clips )
        - metal plates ในคนที่ดามกระดูก ข้อเทียม คนที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม (Artificial Cardiac valve) เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้เป็นจังหวะ        
        - อวัยวะเทียมภายในหู        
        - Stent ที่หลอดเลือดหัวใจ  (ต้องได้รับคำแนะนำจาก  แพทย์ว่า เป็นรุ่นเข้าเครื่องMRIได้ )
   3. หลีกเลี่ยงในคนที่ เตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัด สมอง ตาหรือหู ซึ่งจะต้องฝัง เครื่องมือทางการแพทย์ไว้ (medical devices)
   4. ใส่เหล็กดัดฟัน ถ้าต้องทำ MRI ตรวจในช่วงบริเวณสมองถึงกระดูกคอควรต้องถอดเอาเหล็กดัดฟันออกก่อน เพราะจะมีผลต่อความชัดของภาพ 
   5. ผู้ที่รับการตรวจร่างกายด้วย MRI จะต้องนำโลหะต่างๆออกจากตัว เช่น กิ๊ฟหนีบผม ฟันปลอม ต่างหู เครื่องประดับ ATM บัตรเครดิต นาฬิกา thumbdrive Pocket PC ปากกา ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้สิ่งของได้รับความเสียหายและอาจถูกฉุดกระชาก นอกจากนี้ยังทำให้ภาพที่อยู่บริเวณโลหะไม่ชัด 
   6. ไม่ควรใช้อายชาโดว์ และมาสคาร่า เพราะอาจมีส่วนผสมของโลหะ ทำให้เกิดเป็นสิ่งแปลกปลอมในภาพได้ 
   7. มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจ MRI มีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรตรวจตลอดของการตั้งครรภ์
   8. ห้องตรวจ MRI มีสนามแม่เหล็กแรงสูงตลอดเวลา มีผลต่อการทำงานของเครื่องมือที่ไวต่อแม่เหล็ก เช่น ลบข้อมูลจากเทปแม่เหล็ก การ์ดที่ใช้แถบแม่เหล็ก เช่น ATM, บัตรเครดิต, นาฬิกา, thumbdriveหรือพวกเครื่อง Pocket PC
 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900