Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ » Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)  แบ่งปันไปยัง facebook

Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์  ดิจิตอล) / Digital Radiography

         เป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพ ภาพที่ได้จะยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อนำข้อมูลทางรังสีนี้มาใช้ดูเฉพาะส่วน ขยายภาพ หรือปรับความทึบของภาพเพื่อศึกษาระดับความทึบต่าง ๆ เช่น soft tissue หรือ bone และส่งข้อมูลที่ต้องการแล้วไปบันทึกลงบนฟิล์ม ภาพรังสีระบบนี้ผู้ป่วยจะได้รับปริมารรังสีน้อยกว่าการถ่ายภาพรังสีลงบนแผ่นฟิล์มตามปกติ และสามารถนำข้อมูลมาดูย้อนหลังได้ สามารถใช้เอกซเรย์ทั่วไป เช่น เอกซเรย์ปอด กระโหลกศรีษะ กระดูกแขน ,ขา และกระดูกสันหลัง เป็นต้น ซึ่งจะใช้วินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่เอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่

          การตรวจประเภทนี้ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวใดๆ เป็นพิเศษ สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันที แต่อาจต้องมีการเปลี่ยนชุด จึงขอแนะนำให้ท่านใส่ชุดที่สบาย ถอดเปลี่ยนได้ง่าย และไม่ใส่เครื่องประดับ.

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900