การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ » การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG)  แบ่งปันไปยัง facebook

บายพาสหัวใจ (CABG)

          ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีสวนหัวใจควรทำผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG) เป็นวิธีที่ดี ปลอดภัย และไม่น่ากลัว อย่างที่คิด

          ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat3 Cardiovascular Surgery Center) เป็นความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Center) ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI (Joint Commission International) จากสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดที่มีห้องผ่าตัดหัวใจที่เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผ่าตัดหัวใจและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 500 รายต่อปี

ทีมพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG) คืออะไร 

          คือ การสร้างทางเบี่ยงให้แก่หลอดเลือดหัวใจ โดยการตัดและต่อทางเดินหลอดเลือดหัวใจใหม่ แพทย์จะนำบางส่วนของหลอดเลือดของตัวเองที่ยังใช้การได้ดีอยู่มาเชื่อมต่อ (รูปเปรียเทียบ) ผลก็คือจะมีโลหิตไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้นกว่าเดิมทำให้หัวใจทำงานดีขึ้นเหมือนได้ชีวิตใหม่คืนมาอีกครั้ง (รูปแอนนิเมชั่น)

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900