Digital C-Arm (เครื่องตรวจเอกซเรย์ขณะทำหัตถการในห้องผ่าตัด) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ » Digital C-Arm (เครื่องตรวจเอกซเรย์ขณะทำหัตถการในห้องผ่าตัด)  แบ่งปันไปยัง facebook

Digital C-Arm
       เป็นการใช้เครื่องเอกซเรย์ Digital เพื่อช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดดูตำแหน่งของอวัยวะที่ต้องการและบันทึกภาพขณะทำหัตถการ  แบบ Real time

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัด

      - ท่านจะต้องตรวจเลือด/ปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด หรืออื่นๆตามแพทย์สั่งให้ครบก่อนวันผ่าตัด
      - กรณีที่ต้องผ่าตัดโดยวิธีดมยา /ฉีดยาเฉพาะที่ หรือส่องกล้อง ให้งดอาหารและน้ำดื่มทุกชนิด อย่างน้อย 6 ชั่วโมงหรือตามแพทย์สั่ง
      - ถ้าท่านมียาที่ต้องรับประทานประจำ , มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาแจ้งให้แพทย์ / พยาบาลประจำหอผู้ป่วยทราบก่อน
      - ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
      - ถ้าท่านไม่สบาย เป็นหวัด ไอ หรือมีรอบเดือน ถ้าจำเป็นอาจจะต้องเลื่อนการผ่าตัด

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900