ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรศาสตร์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ขวัญนรา เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์

ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.แพรววนิต ไมตรีวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

นพ.วรุตม์ ทองใบ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 107 รายการ