ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.แพรววนิต ไมตรีวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรศาสตร์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.วศพล ปิติเกื้อกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.นิษิต ปังศรีอุทัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

ทพ.การัณย์ คำเพ็ง

ทันตกรรมทั่วไป

หน้า
1
2
3
4
5
...
11
จำนวนทั้งหมด 130 รายการ