ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.มานิต มาลาภรณ์

อายุรศาสตร์

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.จีระเดช ไชยรา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

พญ.อนุสรณ์ ชนะหาญ

วิสัญญีวิทยา

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ทันตกรรมทั่วไป

พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สุวรรณ์ อังคณานุชาติ

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หน้า
1
...
3
4
5
6
7
...
11
จำนวนทั้งหมด 122 รายการ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ