ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.อนุสรณ์ อหันตะ

วิสัญญีวิทยา

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.ศรัณยา ศรมยุรา

ทันตกรรมทั่วไป

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 101 รายการ