ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

พญ.อารีย์ กิจศิริกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ.สุวรรณ์ อังคณานุชาติ

เวชปฏิบัติทั่วไป

หน้า
1
...
6
7
8
9
10
11
จำนวนทั้งหมด 130 รายการ