ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

ทพญ.ศรัณยา ศรมยุรา

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคไต

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 107 รายการ