ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.ธนกฤต พุฒยางกูร

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.เมธัส ไทยอุทิศ

รังสีแพทย์ MRI

พญ.ฝนทิพย์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

นพ.กัมปนาท หัสจินดา

ศัลยศาสตร์ระบบประสาท

นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ.ชานนท์ นพพรเลิศวงศ์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ชุษณี ปองมงคล

อายุรศาสตร์ทั่วไป

หน้า
1
...
7
8
9
10
11
จำนวนทั้งหมด 130 รายการ