ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคไต

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

ทพ.อาทิตย์ ศรีคชา

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.สุนทร บุษราเทพกุล

กุมารเวชศาสตร์

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 107 รายการ