ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคไต

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

จักษุประสาท

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.เสรี ธีรพงษ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

นพ.สุนทร บุษราเทพกุล

กุมารเวชศาสตร์

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 105 รายการ