นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

คลินิกอายุรกรรม

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์ทั่วไป

จบการศึกษาแพทยศาสตร์     
         คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร  
         อายุกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เกียรตินิยมและรางวัล 
       เกียรตินิยมอันดับ 2 
       ได้้รับราชการแต่งตั้งจาก สำนักงานประกันสังคม  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์ ของประกันสังคม ปี 2554

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์07:00 - 18:45 น.
วันอังคาร07:00 - 18:45 น.
วันพุธ07:00 - 18:45 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 12:00 น.
วันศุกร์07:00 - 15:00 น.
วันเสาร์08:00 - 09:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.กมลรัตน์ วัฒนะ

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรศาสตร์

นพ.มานิต มาลาภรณ์

อายุรศาสตร์

นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์